TARTALOMC

Charisteria

Caristhria. – 1. Athenaei hálaünnep a democratiának Thrasybulus által történt helyreállítása emlékére, melyet Boëdromion hó (szept. 1-oct.) 12. napján ültek C. elenJeriaV). – 2. Áldozati ajándékok, kiválta meggyógyult testrészeket ábrázoló képek és szoborművek, fogadalmi képek, melyeket veszedelemből való menekvés után templomokban helyeztek el a háladatos hívők.

GY. GY.