TARTALOMC

Charmadas, Charmidas

CarmadaV, Carneades tanítványa, academikus, a bölcsészet és szónoklat tanára Aethenaben, hol Crassusszal is érintkezett. Cic. de or. 1, 11,45. Cicero magasztalja ékesszólását (acad. 6, 16) és kiváló emlékező tehetségét (divina prope memoria, de or. 1, 11, 18. 2, 88. tusc. disp. 1, 24, 59). Megtámadta a bölcselmi tartalmat nélkülöző üres szónoklatot. E felfogás Plato Gorgiasára vihető vissza.

H. I.