TARTALOMC

Charondas

CarwndaV, Catinában (Katanh), Siciliában élt. Törvényeit, melyeket szülővárosának körülbelül a VII. század közepe előtt, tehát abban az időben adott, midőn a görögök, kivált a gyarmatokban, megváltozott társadalmi viszonyaik közt erősen sürgették a törvények feljegyzését, később az Alsó Italiában s Siciliában letelepedett többi chalcisiak is elfogadták s azt mondják, hogy Zaleucus törvényei mellett, ki szintén a VII. század közepe előtt élt s kivel Ch.-t néha összetévesztik, emennek törvényei a legrégiebbek a görögöknél. Kevés, bizonytalan s részben adomaszerű tudósításunk van róla. Diod. Sic. szerint (12, 11) máshonnan is átvette, a mit jónak gondolt. Tekintetbevette hazájának kereskedelmi viszonyait, szabályozta a törvénykezési eljárást pl. a hamis tanuzásnál (Arist. pol. 2, 9, 8) s büntetéssel kényszerítette a polgárokat a birói tiszt elvállalására. Megtiltotta – Spartában is ez volt a szokás – hogy valaki a népgyűlésen fegyveresen jelenjen meg (Diod. Sic. 12, 9) s a törvények megváltoztatását is nagoyn megnehezítette, mert halálos büntetéssel fenyegette azt, kinek változtatást czélzó javaslatot el nem fogadják. Diod. Sic.12, 17. A haláláról szóló elbeszélés egészen adomaszerű. Diod. Sic. 12, 19. Sen. ep. 90, 6. Val. Max. 6, 5, 4. V. ö. Gerlach. Zaleucus, Charondas, Pythagoras, 1858.

T. K.