TARTALOMC

Chauci

Caukoi, Kaucoi, germán néptörzs az északi tenger mellékein, a frisiusok szomszédságában. A történetben is ezekkel együtt lépnek fel: Drusus előbb a frisisuokat győzi le, azután a chaucusok ellen indul. Dio Cass. 54, 32. Területükön római őrséget említ Tac. ann. 1, 38. Ott vannak Germanicus segédcsapatai között (am. 1, 60. 2, 17). Később a rómaiak ellenségeiül lépnek fel (ann. 11, 18. 19. hist. 4, 79. 5, 19). Tacitus Germ.-jában (35) nagy elismeréssel szól róluk. Plinius (16, 1. 2), a ki szintén részletesebben szól e «misera gens» országáról és életmódjáról, Ch. majores és minorest különböztet meg, épúgy Ptolemaeus is. A későbbi századokban eltünik a név; a nép kétségkívül a szászokkal egybe olvadt. Ha a nevet azonosítani lehet a gót hauhs, ófeln. hoh szókkal (a mit a szóközép –c– nehezít meg!), akkor Ch. annyi mint «excelsi, sublimes». Haupt az ófn. houc, óskand. haugr ,tumulus’ szókkal kapcsolja össze nevüket.

P. G.