TARTALOMC

Ceirotonia

kézfölemelés, a szavazás legszokottabb módja a görög gyülésekben, állami üléseken is, választásoknál is. Az így hozott határozatnak yhjizesJai és yhjisma is lehet a neve, mint a bárczákkal való szavazásnál. A választott tisztviselőket azonban a kisorsoltakkal (klhrwtoi, kuameutoi) szemben a ceirotonhtoi vagy az általánosabb airetoi névvel jelölték. Aeschin. Tim. 21. Ctes. 13. 27. Xenophon memorab. 1, 2, 9.

GY. GY.