TARTALOMC

Cheops

Ceoy, aegyptusiasan Chufu v. Chaum Chufu (azért Diodorusnál CemmiV néven), a régi memphisi állam királya, a IV. dynastiából Kr. e. 3766 körül; ő építette a gizehi legnagyobb pyramist, melynek merőleges magassága 146 m. volt, ma 137 m., alapvonala 233 m. minden oldalon. Ennek a kőszörnyetegnek felépítésével Herodotus szerint 100,000 ember 20 esztendeig volt elfoglalva, kiknek élelmezésére csak hagymáért és fokhagymáért 600 talentumot, körülbelül 8,640,000 koronát adtak ki. Hdt. 2, 124 stb. Diod. Sic. 1, 63. V. ö. Erődi, A Fáraók Országában 1897, 152–173. lap.

E. B.