TARTALOMC

Chilon

Ceilwn, Cilwn. – 1. L. Hét Bölcs. – 2. Spartai trónkövetelő, a ki magát a Proclidák nemzetségéből származónak állítván, több igényt tartott a trónra, mint a III. Cleomenes halála (220/19) után ennek helyébe választott, nem királyi eredetű Lycurgus. Ez, midőn Ch. földosztás igéretével a polgárság nagy részét a maga pártjára vonta, menekült Spartából, nehogy meggyilkolják. Nemsokára azonban Ch. is kénytelen volt a polgárság haragja elől Achajába menekülni. Pol. 4, 81.

S. L.