TARTALOMC

Chius

CioV, sziget Samustól Észak-nyugatra, Kis Ázsiától 7 km.-nyire, területe 826,7 km2. A sziget termékeny, kitünő bort, jó mastixot és fügét terem, azonkívül elterjedt a chiusi agyag, a melyből vázákat készítettek, és a márvány, melyet a sziget legmagasabb hegyéből a Pelinaion oroV-ból (m. Ajiosz Ilíasz, 1270 m.) nyertek. Dél-keleti csúcsa a Posidonium (Poseidwnion, m. Eléni), déli a Phanae (Fanai, m. Masztiko) fok. Legrégibb lakói, a Cioi, tyrrheniai pelasgusok vagy lelexek, a kikhez cretaiak, cariaiak és euboeiak keveredtek, végre ión hatalom alá jutottak. Fővárosa Chius (ma Kasztro), jó kikötővel a keleti parton, az ióni szövetséghez tartozott. Itt születezt Ion tragoediaíró és Theopompus történetíró, állítólag Homerus is. Ch. várostól északra Delphinium (Deljinion, m. Kolokithia), jó kikötővel. A nyugati parton Bolissus (BolissoV, m. Voliszszo). Strab. 14, 645.

F. G.