TARTALOMC

Choeroboscus

Georgius, GewrgioV o CoiroboskoV (disznópásztor), görög grammatikus a Kr. u. 6-ik században, tanító Konstantinápolyban. Számos munkái közül első sorban emlitendők a Theodosius (l. o. 4) kanoneV-eihez való commentárok. Egyéb munkái. egy értekezés a prosodiáról; előadások Dionysius Thrax grammatikájáról, az orthographiáról, Hephaestio metrikájáról, Herodianus onomatikon-járól; és Apollonius rhmatikon-járól;

grammatikai commentár a zsoltárokhoz; egy értekezés peri tropwn poihtikwn. A Theodosiushoz való commentárok kiadása Hilgardtól, Theodosii Alex. canones, Georgi Choerobosci scholia, Sophronii patriarchae Alex. excerpta a Grmmatici graec. IV-ik részében (Teubner, 1889); a többi művekre nézve l. Krumbacher, Geschichte der Byz. Litt. (2-ik kiadás, 1897), 583–585.

P. V.