TARTALOMC

Cincinnatus

L. Quictius, az ó-római egyszerűség s erkölcsösség mintaképe, Kr. e. 460-ban az elesett Valerius consul helyébe c. suffectussá választatván, az egyenetlenkedő néppártot lecsendesítette, a senatus tekintélyét helyreállította s az év vége felé visszavonult kicsinyke földjét művelni, mely fia miatt eladott birtokából megmaradt. Azonban már 458-ban ismét Romába vitték ekéje mellől dictatornak, az Algidus hegynél bekerített Minucius consult kiszabadítá s a sabinusoktól segített aequusokon fényes diadalt aratva gazdag zsákmánynyal tért meg Romába. Ezután 16 napig viselt dictaturáját letevén, ismét visszavonult falusi birtokára. Liv. 3, 25 kk. Dion. Hal. 10, 25. Flor. 1 11. Cic. de fin. 2, 4. 12.

SZ. I.