TARTALOMC

Cineas

KineaV, thessaliai származású államférfi. Ifju korában hosszabb ideig tartózkodott Athenaeben. Demosthenest is hallgatta s jeles szónokká képezte ki magát. Később Epirus királyának Pyrrhusnak szolgálatába lépett s csakhamar bizalmatlan tanácsadója és barátja lett, a ki (Pyrrhus szavai szerint) több várost hódított meg ékesszólásával, mint ő fegyvereivel. Midőn a tarentumiak Pyrrhustól segítséget kértek Roma ellen, Cineas szerette volna a háborút megakadályozni, de nem sikerült. A király épen őt küldötte elrőe egy sereggel Tarentumba; de a győzelem oly sokba került, hogy jobbnak látta békét ajánlani a rómaiaknak. Plut. Pyrrh. 18. Cineas tehát Romába ment békealkudozások végett s rendre járva a senatorokat és a lovagokat, ajándékaival és ékesszólásával minden lehetőt megtett a siker érdekében. De midőn másnap az ülésben előadta ügyét, az ősz Appius Claudius Caecus hirét vevén a dolognak, megjelent a tanácsülésben s hatalmas beszédével rábírta a senatust a békeajánlatok elvetésére, azt követelvén Pyrrhustól, hogy azonnal hagyja el Italiát. Plut. Pyrrh. 19. v. ö. Eutr. 2, 13. Cineas tehát siker nélkül tért vissza, s a senatusról, melynek minden tagját egyszeri találkozás után nevén szólította másnap, azt mondá Pyrrhusnak, hogy az királyok gyülekezete. Plut. Pyrrh. 19. Just. 18, 2. Később még egyszer járt Rómában foglyok kicserélése s újabb alkudozások végett; valószínű, hogy Pyrrhus siciliai hadjárata alatt halt meg. Plut. Pyrrh. 21. Némelyek szerint irodalommal is foglalkozott. Cic. ad fam. 9, 25.

I. B.