TARTALOMC

Cinyras

KinuraV, Cyprus királya, Paphus alapítója, hol Aphrodite első papja és a Cinyradák papi családjának őse. Gazdagsága ép oly közmondásos volt mint később Croesusé. Agamemnonnak egy pánczélt ajándékozott. Hom. Il. 11, 20. Apollo nagyon kedvelte, zenei és költői ihlettel áldotta meg, s C.-t tartották a paphusi Aphrodite tiszteletére énekelt hymnusok szerzőjének. Pind. Pyth. 2, 15. Ő tehát a legrégibb zenészek és költők egyike, neve megfelel a phoeniciai kinnor (= lant) szónak. A mythus szerint leánya Myrrha vagy Smyrna nem akart Aphrodite tisztelője lenni; ezért az istennő azzal büntette, hogy őrült szerelemre gyullasztja atyja iránt. Éjjel atyjához osont, kitől teherbe esvén, atyja haragja elől Arabiába menekült, itt myrrha-fává változott s úgy szülte meg Adonist. Ovid. met. 10, 297 sk.

G. J.