TARTALOMC

Ciris

Vergiliusnak tulajdonított, de nem tőle származó, hexameterekben írt költemény, mely Scyllának a megarai király leánynak atyja Nisus ellen elkövetett árulását és Ciris-madárrá (keiriV) való változását irja le. A mindenesetre aranykorbeli költő valószínüleg a Messalla-féle irodalmi körhöz tartozott, mert művét Messala fiának, ki 3-ban Kr. e. consul volt, ajánlotta. Nyelv és verselés Catullus és Vergilius hatását mutatja.

N. G.