TARTALOMC

Cirta

Kirta, Numidia északnyugoti csücskében fekvő régi város, az Ampsaga folyó keleti mellékfolyója mellett, híres sziklavárában volt Masinissa palotája; a várost Micipsa bővítette és tette voltaképen a királyok székhelyévé; termékeny vidéke miatt nagy virágzásnak indult. Főleg Sallustius Bell. Jug.-ból (21) ismeretes. Később római gyarmat, Constantinus császár alatt Kr. u. 312-ben Constantina nevet kapott, honnan ma is Constantine a neve (arabul Kszentina). Liv. 30, 12. Mela 1, 7. Plin. 5, 3.

K. J.