TARTALOMC

Classici

egy classisba tartozó polgárok; különösen az első classisbelieket nevezték így. A tengerész katonáknak is ez volt a nevük (l. Classiarii). Végül az elsőrangú írókra is alkalmazzák ez elnevezést az alexandriai grammatikusok kánonja után.

H. Ö.