TARTALOMC

Cleandridas

KleandridaV, spartai, mikor Kr. e. 445-ben a peloponnesusi sereg a kiskoru spartai királylyal Plistonaxszal Attica ellen vonult, Cl.-t az ephorusok tanácsadóként rendelték a király mellé, de Pericles megvesztegette őt s visszatért hazájába, a nélkül, hogy az athenaeieknek nagyobb kárt okozott volna; e miatt a saprtaiak halálra itélték, de sikerült déli Italiába Thuriibe menekülnie, hol vitézül harczolt a tarentumiak ellen. Az ő fia volt a híres spartai vezér Gylippus. Plut. Per. 22. Nic. 28. Thuc. 6, 104. Strab. 6, 1.

K. J.