TARTALOMC

Clearchus

KlearcoV. – 1. Spartai admirál a peloponnesusi háborúban. Thuc. 8, 8. 39. 80. Xen. Hell.1, 1. Diod. 13, 51. 66. 98, 403-ban hadvezérül Byzantiumba küldték, melynek lakói Spartától kértek segítséget a thraciaiak ellen. Cl. visszaszorította a thraciaiakat, de egyúttal Byzantium kényurává tette magát; a saprtaiak azonban sereget küldtek ellene, mely elűzte a bitorlót. Cl. Cyrushoz menekült, ki épen Artaxerxes ellen készülődött. Cyrus megbízásából zsoldosokat gyűjtött Chersonesuson, kikkel részt vett a cunaxai csatában (401). Visszavonulásában Tissaphernes perzsa helytartó cselének esett áldozatúl. Xen. An. 1, 1, 9.2, 6. 1. 2 skk. 6–15. – 2. Heracleai kényúr a Pontus mellett, Plato és Isocrates tanítványa, mindamellett a legkegyetlenebb tyrannusok egyike. Heracleában gazdag könyvtárt alapított. 12 évi uralom után orgyilkosságnak esett áldozatul Kr. e. 364-ben. – 3. A Cyprus-szigeti Soliból, Aristoteles egyik legkiválóbb tanítványa. Sok philosophiai és történeti művet írt. bioi czímen nyolcz könyvben életrajzokat írt, melyekből Athenaeus tartott fenn legtöbb részletet. Töredékei találhatók Müllernél (fragm. hist. Graec. II, 320 skk.) – 4. Az újabb atticai comoedoa egyik művelője, Alexis kortársa. Egy pár töredéke Kocknál (com. Att. fragm. II, 408 skk.).

CS. J.