TARTALOMC

Cleombrotus

KleombrotoV, több spartai királyivadék neve. – 1. Legfiatalabb fia Anaxandridas királynak, kinek többi fiai I. Cleomenes, Dorieus és I. Leonidas, Thermopylae védője. Egy néhány hónapon át gyámja testvére I. Leonidas fiának, Plistarchusnak. A salamisi ütközet előtt a peloponnesusi sereggel az Isthmust védte; innen visszatérve rövid időre meghalt. Herod. 5, 41. 7, 205. 8, 71. 9, 10. Fiai voltak Pausanias, a palataeaei győző, és Nicomedes, ki a dórok segítségére sietett a phocisbeliek ellen és Kr. e. 457-ben Tanagra mellett vezér volt. Thuc. 1, 107. Diod. 11, 9. – 2. I. Cl. király, Pausanias király fia, ki Kr. előtt 394-ben futással menekült Spartából a halál elől; utóda lett az ő örökös nélkül elhalt I. Agesipolis nevü testvérének; ő volt 38 elején vezetője ama szerencsétlen hadi vállalatnak, melyet a spartaiak a thebaeiek ellen kezdettek, mikor ezek a spartai őrséget Cadmeából kiűzték. Xen. Hell. 5, 4, 14. 15. Plut. Pelop. 13. Nem volt szerencsésebb 376-ban sem, mikor a spartaiak negyed ízben vonultak Thebae ellen. Xen. Hell. 5, 4, 59. szerencsésebben védte a következő évben a phocisbelieket a thebaeiek ellen. Xen. Hell. 6, 1, 1. 371-ben Leuctra mellett Epaminondas ellen elvesztette az ütközetet és életét. Xen. Hell. 6, 4, 1,–15. Plut. Pelop. 20–23. Paus. 3, 6, 1, 9, 13, 10. Diod. 15, 51 s köv. – 3. II. Cl. király, egy ideig utóda apósának Leonidas spartai királynak, ki III. Agis újításainak ellenzése miatt 342-ben trónjától megfosztatott, de két év múlva győzelmes pártja visszahozta őt; ekkor elkeseredetten üldözte vejét. Cl. az üldözés előtt Posidon templomába menekült, honnan csak nemes nejének Chilonisnak könyörgésére bocsátotta ki őt Leonidas; életének kegyelmezett ugyan, de száműzetésbe küldötte, hova neje is követte. Plut. Agis, 11. 16. 17. Paus. 3, 6, 4. Pol. 4, 35. V. ö. Manso. Spart. III, 1, 242.

K. J.