TARTALOMC

Clitarchus

KleitarcoV. – 1. Dinon (l. ezt) fia és a megarai Stilpon tanítványa, Kr. e. 304 után irta meg N. Sándor történetét, legalább 12 könyvben, melyekből igen sok töredék maradt ránk. Plut. Alex. 46. Strabo. 11, 505. Már a régiek elismerték előadó képességét, de kétségbe vonták szavahihetőségét. Quintil. 10, 1, 74. Belőle merítettek Diodorus, Curtius, Justinus és sokszor Plutarchus is. Töred. l. Geier (Alex. hist. scriptt. 1844) és Müller (Scriptores rerum Alex. M. Páris, 1877). Monographiát írt Raun, De Clitarcho, Diodori, Curt., Justin. auctore. – 2. Kit macedoniai Fülöp Eretria kényurává tett. Phocion vezérlete alatt az atheaneiek elkergették és ezzel végleg fölszabadították Euboeát. Demesthen. de cor. 71. 79. 81.

SCH. S.