TARTALOMC

Clitomachus

KleitomacoV, – 1. híres győző az isthmusi és pythiai versenyeken; egy napon három diadalt aratott bírkózás-, ökölvívás- és pancratiumban. – 2. A carthagói származású, tulajdonkép Hasdrubal, ki 175 tájt született Kr. e. A bölcsészetet elébb hazája nyelvén művelte. Diog. Laërt. 67. Athenaebe vándorolván, Carneades tanítványa lett, kinek még életében külön iskolát alapít. Ezért csak Crates után jutott az academia élére. Crassus 110-ben még Athenaeben látta. Cicero de or. I, 11, 45. Iránya scepticus volt. Carneades elvét: az epoch-t (itéletének fentartását) egy főművében tárgyalja: peri airesewn. Diog. Laërt. II, 32. Irt egy vigasztaló iratot honfitársaihoz Carthago feldúlása után. Cicero tusc. disp. említi (III, 22, 54). Ugyanő a de natura deorum harmadik könyvében a stoicus isten-tan birálatát, a de fato és de divinatione nagy részét az ő irataiból merítette. Érdekes ujabb adatot találunk életéről Philodemus Col. XXIV. XXV.

H. I.