TARTALOMC

Clitus

KleitoV. – 1. L. Eos és Melampus. – 2. Cl., a Fekete melléknévvel, Nagy Sándor egyik hadvezére, a ki ura életét mentette meg a Granicusnál vívott ütközetben, mitől kezdve egyike lett a király kedvenczeinek. Arr. 1, 15, 8. Kitünően megállotta a helyét mint a királyi lovas gárda parancsnoka. Philotas halála után ő lett az egyik lovassági főnök (hipparchus), a másik Hephaestio. Később Bactriát kapta helytartóságul. Midőn egy lakoma alatt hevesen kikelt a király keleties szokásai ellen, a bortól ittas Sándor felindulásában leszúrta 328-ban. Arr 4, 8 k. Curt. 8, 4. 5. Testvére Lanice N. Sándor dajkája volt. – 3. Cl., a Fejér, egyike N. Sándor azon phalanxvezetőinek, a kik a veteranusokat Craterus alatt Opis alól hazavezényelték; a lamiai háborúban mint tengernagy (nauarchus) győzelmesen harczolt az athenaeiek ellen, 321-ben Lydiát kapta satrapaságul, a melytől két év mulva Antigonus megfosztotta. Polysperchon szolgálatában legyőzte Nicanor és Antigonus egyesült hajóhadát Byzantiumnál, de vigyázatlansága miatt már másnap vereséget szenvedett s menekültében el is esett 318-ban. Diod. Sic. 18, 15. 52. 73.

S. L.