TARTALOMC

Cluvii

campaniai nemzetség, melynek néhány tagja Rómába költözött. – 1. Faucula Cluvia, a 2. pún háborúban a római foglyokat titkon élelemmel látta el Capuában. Liv. 26, 33. – 2. C. Cluvius, Aemilius Paulus legatusa Macedoniában Kr. e. 168-ban. Liv. 44, 40. – 3. M. Cluvius, bankár, Cicero üzleti dolgait vezette s vele, kit egyik örökösévé tett, baráti viszonyban állt. Cic. ad Att. 6, 2, 3. 13, 46, 3. ad fam. 13, 56. 1. – 4. Cluvius Rufus, consul 41-ben, valószínűleg része volt a Caligula meggyilkolásában. Galba alatt Hispaniában helytartó, majd Vitellius híve. Nagy kár, hogy Historiae történeti műve elveszett. Tacitus több ízben említi, kiváló szónoknak mondja, de hogy forrás gyanánt használta, be nem bizonyítható. Tacit. hist. 1, 8. 4, 43. ann. 13, 20. 4, 2. Plin. ep. 9, 19. V. ö. Mommsen, Hermes, 4, 318.

SCH. A.