TARTALOMC

Cnacion

Knakiwn, a laconiaiak gyarmata Clariának egyik keskeny félszigetén (CersonhsoV h Knidia, vagy h Bubassia), mely a Triopium hegyfokban végződik. A város a dór hexapolishoz tartozott, mely szövetség központja a Triopium hegyfokon levő Apollo-templom volt; eredetileg e hegyfokkal szemben eső kis szigeten feküdt, később azonban a szemközt fekvő szárazföldre is átterjedt. (DipoliV, Strab. 14, 656), a hol két, egymásközti csatornával összekötött kikötő foglal el ’Ajrodith Euploia, kinek C.-ban levő híres szobrát Praxiteles készítette (regina Gnidi, Hor. od. 1, 30, 1). C.-ban született Ctesias orvos, Eudoxus, a híres mathematikus, s itt verte meg Kr. e. 394-ben Conon Pisandert. Jelentékeny romjai (Demeter-templom, színházak) a mostani Kavo-Krionál láthatók. Hdt. 1, 144. 175. Thuc. 8, 35. Xen. Hell. 4, 3, 10. Nep. Con. 4. Strab. 14, 654. 656.

T. K.