TARTALOMC

Coactores

a) agriminis, ouragoi, a sereghajtók, a kik arra ügyeltek föl, hogy menetközben egy katona se szökjék meg; Tac. hist. 2, 68; b) exactionum v. csak coactores, az argentarii segédei árveréseknél, a kiknek föladata az adós előállítása vagy bárnimenmű tartozás behajtása volt. Ilyen (valószinűleg magán) hivatalt viselt az atyja Horatiusnak (Sat. 1, 6, 86. Suet. vita Hor.) és Vespasianusnak. Suet. Vesp. 1.

CS. JÓ.