TARTALOMC

Cocceji

tekintélyes, valószinűleg Umbriából származott nemzetség. – 1. M. Cocc. Nerva, Kr. e. 36-ban consul, közbenjárt Antonius és Octavianus ügyében. Hor. sat. 1, 5, 28. – 2. M. Cocc. Nerva, consul Kr. u. 24 előtt, curator aquarum 24–33 Kr. u., bizalamas viszonyban állott Tiberuszszal, de később annyira megutálta, hogy e miatt éhhalállal öngyilkossá lett. Tac. ann. 4, 58. 6, 26. Dio Cass. 58, 21. A jogtudományban tanítványa volt Labeónak és tanítója Proculusnak. – 3. Hasonló nevű fiát Tac. ann. 15, 72 mint praetor designatust említi, szintén a kiválóbb jogászok közé tartozott; édes atyja volt Nerva császárnak.

K. B.