TARTALOMC

Cognitor

1) valamely peres félnek meghatalmazott helyettesítője a törvény előtt. Ily helyettesítésnek a legis actiones megszűnte (Kr. e. 200) után csak ritka esetben adtak helyet. L. Procurator. 2) Olyan tanu, a ki azt bizonyítja, hogy valaki csakugyan az és olyan jellemű, a kinek s a minőnek magát kiadta. Cic. Verr. 1, 5. 5, 65.

CS. JÓ.