TARTALOMC

Colapis

(Dio Cass. 49, 38 Kolwy), ma Kulpa, a Száva mellékfolyója, mely Strabo (p. 207) szerint az Alpesekben eredt s mint hajózható folyó torkollott Sisciánál (Sziszek) a Szávába. Mellékén laktak a Colapiani, kiket Plinius h. n. III 148 említ s a kik közül való volt a Carnuntumban elhúnyt Li]ccai [f(ilius)] Colap(ianus). CIL III 11227.

K. BÁ.