TARTALOMC

Colchis

KolciV, a Pontus Euxinus délkeleti sarkában levő s már az argonauta mondából ismert termékeny, de mocsaras vidék, a Caucasus, Iberia, Armenia és Pontus között. Főfolyója a Phasis v. Rhion (ma Rioni), míg az Acampis (m. Dsorok) a Pontus felé határt képez. A parton feküdtek Phasis (m. Poti) és Diouscurias (m. Iszkuria) nevű miletusi gyarmatok, mindkettő Sebastopolis nevet kapott a császárság korában; tovább északra Pityus (m. Pitszudan), római határvár és számüzetési hely. Lakói gyanánt említik az Apilae, Abasgi, Suani stb. népeket, később a Lazi népét. A feketés arcszín, a göndör haj és a körülmetélés szokása és a lenmunkák után azt következtette Herodotus, hogy Sesostris idejéből származó aegyptusi gyarmatok. A hegyi vidék a perzsa udvarnak, a melytől különben csak csekély mérvben függtek, szép fiukat és leányokat küldött adó fejében. Xenophon (an. 4, 8, 8 stb.) a hegyek között és Trapezusban is tesz említést colchisiakról. Colchis a Mithridates birodalmához tartozott, azután római hűbérállam lett és (régi nevének eltünése mellett) az 5. századtól kezdve Kr. u. a Lazica királyságot képezi. Hdt. 2, 103 stb. 3, 97. Str. 11, 497 stb.

E. B.