TARTALOMC

Colophon

Kolojwn (= csúcs), a mai Deirmendere mellett, Ionináak jelentékeny városa 13 km. távolságban a tengertől, a hideg vizéről emlegetett Ales folyó mellett, melynek torkolatánál feküdt c. Notium nevű kikötője. Híres lovassága (innen származik a közmondás: Kolojwna epitiJenai = C.-t segítségül venni = valamit bevégezni) sem tudta megmenteni Gyges lydus király ellen, ki a 7. sz. első felében Kr. e. elfoglalta a gazdag várost. Hdt. 1, 14. Ép ily sors érte később a perzsák részéről a peloponnesusi háborúban (Thuc. 3, 34), Lysimachus pedig C. lakosait Ephesusba telepítette át. A város mindazáltal megmaradt s az Antiochus-féle háború után a rómaiaktól adómentességet nyert. Liv. 38, 39. Később még a kalózoktól kellett szenvednie. Cic. de imp. Cn. Pomp. 12. Czikkei közt nevezetes volt gyantája (pissa kolojwnia, resina C.). Közelében volt Clarus nevű városka Apollo híres oraculumával (to Klarion), m. Szille. Strab. 14, 642. Tac. ann. 2, 54.

T. K.