TARTALOMC

Columella

L. Junius Moderatus, Gadesben született, Seneca és Nero kortársa. Híres munkája De re rustica a földmívelésről szóló 12 könyvben, melyek közül a tizedik a kertészetről mintegy Vergilius Georgicájának kegészítéseképen hexameterekben van írva. A mű Kr. u. 62 körül keletkezett, bizonyos P. Silvinusnak van ajánlva s kiváló szakértelemről tanuskodik. Van még egy értekezése is de arboribus. – Irodalom: Kiadása a Gesner–Schneider féle Scriptores rei rusticae cz. gyűjteményben.

N. G.