TARTALOMC

Comes

a köztársaság korában a proconsul vagy helytartó kisérője, a császárság idején az uralkodóé is, midőn ez a provinciákban utazott. Ezen comites rendszerint a legelőkelőbb házak sarjai voltak, barátai vagy rokonai a hadvezérnek vagy császárnak s a táborban közvetetlenül a praetorium mellett laktak. Nagy Constantinus óta comes a császári udvar minden főbb hivatalnoka, kit a 3 rangosztály szerint, melyekbe az állások osztva voltak, vir illustris, spectabilis vagy clarissimus czím illetett meg.

K. BÁ.