TARTALOMC

Comitium

kis tér Rómában a Forumtól északra; eredetileg itt tartották a népgyűléseket és itt végezték a jogszolgáltatást. Itt volt a Curia (Hostilia) s a Forum felőli határán a szószék (rostrum). Kivégzéseket s más súlyosabb büntetéseket is hajtottak itt végre. Kr. e. a második évszázban már nem felelt meg rendeltetésének s Kr. e. 42-től fogva a Forummal topographiai egységgé olvadt össze. Liv. 22, 57. Plin. ep. 4, 11, 10. Tac. Agr. 2. Cic. resp. 2, 17, 31. – Irodalom: Richter, Müller I. Handbuch 3, 784. V. ö. Hülsen, Sopra un edifizio antico presso S. Adriano. Ann. d. Inst. 1885, 323 k.

B. G.