TARTALOMC

Commentarienses

altisztek, kik a legio legatusa vagy praefectusa mellé voltak osztva s a naplót (commentarius) vezették, följegyezvén benne a napi eseményeket. Egy Lambaesisben talált felirat (CILVIII 2586) szerint a rangsorban a második helyet foglalták el. A CIL III 4452 carnuntumi feliratból pedig azt kell következtetni, hogy minden legióban 3 commentariensis volt.

K. BÁ.