TARTALOMC

Commius.

Caesar Britanniába küldötte, hogy a lakosokat meghódolásra szólítsa fel és 55-ben Kr. e. a meghódított galliai Atrebatesek fejedelmévé tette. Caes. b. g. 4, 21. Fogságba kerülvén, kiszabadítá őt Caesar, a kit aztán a második hadjáratban C. is elkisért. Kedvéért Caesar többféle engedményt tett az Atrabateseknek. U. o. 7, 76. Mikor azonban egész Gallia fellázadt, C. is szülőföldje prátjára állott és Alesia mellett harczolt a rómaiak ellen (u. o. 7, 76), később meg, ámbár nem sok szerencsével, Belgiumban. Labienusnak nem sikerült őt megöletni. 51-ben germaniai csapatokat hívott segítségül, de több rendbeli vereség után menekült. Később megadván magát, egy számára kijelölt helyen kellett laknia, de innen is menekülnie kellett Britanniába.

K. B.