TARTALOMC

Compromissum

a peres felek oly értelmű megállapodása, hogy a közös megegyezéssel választandó magánbiró (abiter) itéletének alávetik magukat azon kölcsönös fogadalommal, hogy a szószegő bizonyos összeget tartozik fizetni büntetésül. A görögöket illetőleg l. Epitroph.

CS. JÓ.