TARTALOMC

Concilium

1) általában mindennemű gyűlés; 2) politikai értelemben véve a római nép egy részének gyűlése ellentétben a comitiával (l. Comitia); 3) szövetséges népek, városok, vagy valamely provincia városainak összejövetele közös érdekeik megbeszélése czéljából.

CS. JÓ.