TARTALOMC

Concubina

ágyas az az oly alacsonyabb származású nő, a ki a férfiúval együtt élt, a nélkül, hogy törvényes házasságot kötöttek volna egymással. Ezen viszonyt a rómaiak nem tartották ugyan addig erkölcstelennek vagy megbecstelenítőnek, a míg a két fél közül bármelyik nem lépett már valakivel házasságra, de az ebből származott gyermekek törvénytelenek voltak s nélkülözték a törvényes házasságból született gyermekek minden jogát.

SZ. GY.