TARTALOMC

Conjuratio

esküvel erősített fogadalom, melyet egy centuriához vagy decuriához tartozó katonák kölcsönösen tettek, hogy egymást segíteni fogják a harczban. A katonák a sacramentumon kívül önként tették ezt az esküt; veszély idején, tumultus alkalmával azonban az állam rendelte el a c.-t s ez helyettesítette a sacramentumot. Liv. 22, 38.

H. Ö.