TARTALOMC

Consilium

1) Biráskodó magistratusoknak (consuloknak, praetoroknak stb.) jogászokból álló tanácsa. L. Assessor. A császárok is tartottak fönn a senatus mellett ilyen belső tanácsot bizalmas embereikből. Dio, 57, 7; 60, 4. 2) C. judicum, a birák egy-egy osztálya a vétségek külön fajainak elbirálására (in consilium mittere: a praetor a birákat tanácskozásra bocsátja; ire in c.: a birák tanácskozásra ülnek össze; c. dimittere, stb.). Igy nevezték a centumviri egyes osztályait is (l. o.). 3) Magánügyekre (pl. ingenuitas, civitas, libertas) vonatkozó biráskodásnál is állott a magistratusnak (provinciában a helytartónak) rendelkezésére consilium, mely Rómában 5 senatorból s 5 equesből, provinciában 20 római polgár recuperatorból állott. Ulp. fr. 1, 13. A lex Aelia-Sentia (Kr. u. 3) szerint pl. 20 éven alul levő dominus csak per vindictam bocsáthatott valakit szabadon, azt is csak akkor, ha a manumissiót a consilium előtt kellőleg okadatolta. Gajus, 1, 13. 18. 19. 25 skk.

CS. JÓ.