TARTALOMC

Constans

Nagy Constantinus császárnak és nejének Faustának harmadik fia, szül. Kr. u. 323 körül. Tíz éves korában a Caesar méltóságot és czímet kapta, atyja halála után Africa, Illyricum és Italia jutott neki osztályrészül, testvére II. Constantinus Aquileja táján történt megöletése után pedig annak a nyugati tartományai is reá szállottak. Zos. 2, 39, 42. Aur. Vict. ep. 41. De a szerencse nemsokára elhagyta. Nem tudott népszerűségre szert tenni és kegyenczein és vadászain kívül nem voltak hívei. Elvégre a saját testőrfőnöke Magnentius által támasztott felkelés alkalmával (350) katonái cserben hagyták és futás közben valahol a Pyrenaeus hegyekben jan. 18. orozva megölték. Amm. Marc. 17, 7.

M. L.