TARTALOMC

Consulok lajstroma.

Ez két okból jelentős névsor. Róma története aristocratikus emlékek tömegéből fakadt, s a köztársaság korában főleg a nagy római családok történetén alapul, a mi sehol sem tünik ki jobban, mint a consulok lajstromában. Azonkívül a rómaiak az évet a királyok elűzetésétől kezdve (u. c. 245, Kr. e. 509) a consulokról nevezték el, s e szokás ezerötven évig (u. c. 1294, Kr. u. 541) tartott, midőn Justinianus végleg eltörölte a consuli hivatalt. Az esztendőt azon két consul neve jelölte, kik az év elején léptek hivatalba (consules ordinarii); ha egyik vagy másik meghalt, vagy a császárok idejében másokat neveztek ki helyökbe az év folyamán, consules suffecti volt a nevük. Tiberius és Claudius ugyanis csak pár hónapra nevezték ki a consulokat, Commodus pedig huszonöt consult is kinevezett egy évben. Nagy Constantinus állította vissza egy időre a régi szokást, hogy a consul tizenkét hónapig maradt hivatalában. Az itt közölt consuli lajstrom Kr. e. 509-től Kr. e. 23-ig terjed, midőn Augustus az imperator személyéhez fűzte a consuli, proconsuli, censori és néptribunusi hatalmat, s így a consuli méltóság elvesztette politikai jelentőségét.

U. c. Kr. e.

245. 509. L. Junius Brutus, L. Tarquinius Collatinus. Suffecti: P. Valerius Poplicola, Sp. Lucretius, M. Horatius.

246. 508. P. Valerius Poplicola (II.), T. Lucretius (háború Porsennával).

247. 507. P. Lucretius (v. M. Horatius), P. Valerius Poplicola (III.).

248. 506. Sp. Lartius, T. Herminius.

249. 505. M. Valerius, P. Postumius.

250. 504. P. Valerius Poplicola (IV.), T. Lucretius (II.).

251. 503. Menenius Agrippa, P. Postumius (II.).

252. 502. Opiter Verginius, Sp. Cassius.

253. 501. Postumius Cominius, Titus Lartius (első dictator: T. Lartius).

254. 500. Servius Sulpicius, M. Tullius.

255. 499. P. Veturius Geminus, T. Aebutius.

256. 498. T. Lartius (II.), Q. Cloelius.

257. 497. A. Sempronius, M. Minucius.

258. 496. A. Postumius, T. Verginius (dictator: A. Postumius. A regillusi (csata).

259. 495. Appius Claudius, P. Servilius.

260. 494. Aulus Verginius, T. Veturius (dictator. Valerias Volesus. Secessio in Montem Sacrum).

261. 493. Postumius Cominius (II.), Sp. Cassius (II.) (a néptribunatus megalapítása).

262. 492. T. Geganius, P. Minucius.

263. 491. M. Minucius (II.), A. Sempronius (II.).

264. 490. Q. Sulpicius Camerinus, Sp. Lartius (II.).

265. 489. C. Julius, P. Pinarius.

266. 488. Sp. Nautius, Sextus Furius.

267. 487. T. Sicinius, C. Aquilibus.

268. 486. Sp. Cassius (III.), Proculus Verginius.

269. 485. Servius Cornelius, Q. Fabius (Sp. Cassius halála).

270. 484. L. Aemilius, Kaeso Fabilius.

271. 483. M. Fabius, L. Valerius.

272. 482. Q. Fabius (II.) C. Julius.

273. 481. Kaeso Fabius (II.), Sp. Furius.

274. 480. M. Fabius (II.), Cn. Manlius.

275. 479. Kaeso Fabius (III.), A. Verginius.

276. 478. L. Aemilius (II.), C. Servilius.

277. 477. C. Horatius, T. Menenius (a cremerai csata).

278. 476. Sp. Servilius, A. Verginius (II.).

279. 475. C. Nautius, P. Valerius.

280. 474. L. Furius, A. Manlius (40 éves fegyverszünet kötése Vejivel).

281. 473. L. Aemilius (III.), Opiter Verginius v. Vopiscus Julius.

282. 472. L. Pinarius, P. Furius.

283. 471. Appius Claudius, T. Qinctius (lex Publilia).

284. 470. L. Valerius (II.), Tib. Aemilius (App. Claudius halála).

285. 469. T. Numicius Priscus, A. Verginius.

286. 468. T. Quinctius (II.), Q. Servilius.

287. 467. Tib. Aemilius (II.), Q. Fabius.

288. 466. Q. Servilius (II.), Sp. Postumius.

289. 465. Q. Fabius (II.), T. Quinctius (II.).

290. 464. A. Postumius, Sp. Furius.

291. 463. L. Aebutius, P. Servilius.

292. 462. T. Lucretius Tricipitinus, T. Veturius Geminus.

293. 461. P. Volumnius, Servius Sulpicius.

294. 460. C. Claudius, P. Valerius.

295. 459. Q. Fabius (III.), L. Cornelius.

296. 458. L. Minucius, C. Nautius (dictator: L. Quinctius Cincinnatus legyőzi az aequusokat).

297. 457. Q. Minucius, C. Horatius.

298. 456. M. Valerius, Sp. Verginius (lex Icilia).

299. 455. T. Romilius, C. Veturius.

300. 451. Sp. Tarpejus, A. Aternius.

301. 453. P. Curiatius, Sextus Quinctilius.

302. 452. C. Menenius, P. Cestius Capitolinus (decemviri választása).

303. 451. Decemviri: Appius Claudius, T. Cestius etc.

304. 450. Decemviri: Appius Claudius, Q. Fabius, M. Cornelius etc. (a decemviratus bukása).

305. 449. L. Valerius Potitus, M. Horatius Barbatus.

306. 448. L. Herminius, T. Verginius.

307. 447. M. Geganius Macerinus, C. Julius.

308. 446. T. Quinctius (IV.), Agrippa Furius.

309. 445. M. Genucius, C. Curtius (lex Canuleja. Tribuni militum consulari potestate. Censores).

310. 444. L. Papirius Mugillanus, Sempronius Atratinus.

311. 443. M. Geganius (II.), T. Quinctius (V.).

312. 442. M. Fabius Vibulanus, Postumius Aebutius Cornicen.

313. 441. C. Furius, M. Papirius Crassus.

314. 440. P. Geganius Macerinus, L. Menenius Lanatus.

315. 439. T. Quinctius (VI), Agrippa Menenius Lanatus (dictator: L. Quinctius Cincinnatus. Sp. Maelius halála).

316. 438. Tribuni consulares: Mamercus Aemilius, T. Quinctius, L. Julius.

317. 437. M. Geganius Macerinus, Segius Fidenas.

318. 436. M. Cornelius Maluginensis, L. Papirus Crassus.

319. 435. C. Julius, L. Verginius.

320. 434. C. Julius (II.), L. Verginius (II.).

321. 433. Tribuni consulares: M. Fabius Vibulanus, M. Fossius, L. Sergitus Fidenas etc.

322. 432. Tribuni consulares: L. Pinarius Mamercus, L. Furius Medullinus, Sp. Postumius Albus etc.

323. 431. T. Quinctius, C. Julius Manto (dictator: A. Postuminius legyőzi az aequusokat és volscusokat).

324. 430. C. Papirius Crassus, L. Julius.

325. 429. L. Sergius Fidenas (II.), Hostus Lucretius Tricipitinus.

326. 428. A. Cornelius Cossus, T. Quinctius Pennus (Cossus megöli Tolumniust, Veji királyát).

327. 427. Servilius Ahala, L. Papirius Mugillanus.

328. 426. Tribuni consulares: T. Quinctius Pennus, C. Furius, M. Psotumius etc.

329. 425. Tribuni consulares: A. Sempronius. L. Quinctius, L. Furius, L. Horatius etc.

330. 424. Tribuni consulares: A. Claudius Crassus etc.

331. 423. C. Sempronius Atratimus, Q. Fabius Vibulanus.

332. 422. Tribuni consulares: L. Mannlius Capitolinus etc.

333. 421. Numerius Fabius Vibulanus, T. Quinctius Capitolinus.

334. 420. Tribuni consulares: L. Quinctius Cincinnatus etc.

335. 419. Tribuni consulares: A. Menenius Lanatus etc.

336. 418. Tribuni consulares: L. Sergius Fidenas, M. Papirius, C. Servilius etc.

337. 417. Tribuni consulares: A. Menenius Lanatus etc.

338. 416. Tribuni consulares: A. Sempronius etc.

339. 415. Tribuni consulares: P. Cornelius Cossus etc.

340. 414. Tribuni consulares: Cn. Cornelius Cossus etc.

341. 413. M. cornelius Cossus, L. Furius Medulianus.

342. 412. Q. Fabius Ambustus, C. Furius Pacilus.

343. 411. M. Papirius Atratinus, C. Nautius Rutilus.

344. 410. Mamercus Aemilicus, C. Valerius Potitus.

345. 409. Cn. Cornelius Cossus, L. Furius Medullinus (II.) (első plebejus eredetű quaestorok).

346. 408. Tribuni consulares: C. Julius etc.

347. 407. Tribuni consulares: L. Furius Medillinus etc.

348. 406. Tribuni consulares: P. Cornelius Cossus, Cn. Cornelius Cossus etc.

349. 405. Tribuni consulares: T. Quinctius Capitolinus etc. (Veji 10 éves ostromának kezdete).

350. 404. Tribuni consulares: C. Valerius Potitus etc.

351. 403. Tribuni consulares: Manlius Aemilius Mamercinus etc.

352. 402. Tribuni consulares: C. Servilius Ahala etc.

353. 401. Tribuni consulares: L.Valerius Potitus, M. Furius Camillus etc.

354. 400. Tribuni consulares: P. Licinius Calvus etc.

355. 399. Tribuni consulares: M. Veturius etc.

356. 398. Tribuni consulares: L. Valerius Potitus, M. Furius Camillus etc.

357. 397. Tribuni consulares: L. Julius Julus etc.

358. 396. Tribuni consulares: P. Licinius Calvus etc. (dictator: M. Furius Camillus elfoglalja Vejit).

359. 395. Tribuni consulares: P. Cornelius Cossus etc.

360. 394. Tribuni consulares: M. Furius Camillus etc.

361. 393. L. Lucretius Flaccus, Servius Sulpicius Camerinus.

362. 392. L. Valerius Potitus, M. Manlius.

363. 391. Tribuni consulares: L. Lucretius etc. (a gallusok betörése).

364. 390. Tribuni consulares: Három Fabius (alliai vereség, a gallusok elfoglalják Rómát. Dictator: Camillus elűzi a gallusokat).

365. 389. Tribuni consulares: L. Valerius Poplicola, I. Verginius etc.

366. 388. Tribuni consulares: T. Quinctius Cincinnatus etc.

367. 387. Tribuni consulares: L. Papirius, Cn. Sergius.

368. 386. Tribuni consulares: M. Furius Camillus etc.

369. 385. Tribuni consulares: A. Manlius, P. Cornelius etc. (dictator: Cornelius Cossus).

370. 384. Tribuni consulares: Servius Cornelius Maluginensis, P. Valerius Potitus, M. Furius Camillus etc. (M. Manlius Capitolinus halála).

371. 383. Tribuni consulares: L. Valerius, Ser. Sulpicius etc.

372. 382. Tribuni consulares: Sp. Papirius, L. Papirius etc.

373. 381. Tribuni consulares: M. Furius Camillus, L. Furius etc.

374. 380. Tribuni consulares: L. Valerius, P. Valerius etc.

375. 379. Tribuni consulares: C. Manlius etc.

376. 378. Tribuni consulares: Sp. Furius etc.

377. 377. Tribuni consulares: L. Aemilius etc.

378–382. Kr. e. 376–372. Öt évi anarchia. Sem consulokat sem tribunusokat nem választanak L. Sextius kivételével.

383. 371. Tribuni consulares: L. Furius etc.

384. 370. Tribuni consulares: Q. Servilius, C. Veturius etc.

385. 369. Tribuni consulares: L. Quinctius Capitolinus, Sp. Servilius etc.

386. 368. Dictator: M. Furius Camillus (IV.).

387. 367. Tribuni consulares: A. Cornelius Cossus, L. Veturius Crassus etc. (leges Liciniae. Egy consul ezentúl plebejus).

388. 366. L. Aemilius Mamercinus, L. Sextius Lateranus (Plebejus) (praetori és curulis aedilisi hivatal szervezése).

389. 365. L. Genucius, Q. Servilius Ahala.

390. 364. C. Sulpicius, C. Licinius Calvus Stolo.

391. 363. L. Aemilius Mamercinus (II.), Cn. Genucius (dictator: L. Manlius Capitolinus).

392. 362. Q. Servilius Ahala (II.), L. Genucius (II.) (dictator: Appius Claudius).

393. 361. C. Licinius (II.), C. Sulpicius (II.) (dictator: T. Quinctius Pennus).

394. 360. M. Fabius Ambustus, C. Paetilius Libo (dictator: Q. Servilius Ahala).

395. 359. M. Popilius Laenas, Cn. Manlius Capitolinus.

396. 358. C. Fabius Ambustus, C. Pautinus (dictator: C. Sulpicius).

397. 357. C. Marcius Rutilus, Cn. Manlius Capitolinus (II.).

398. 356. M. Fabius Ambustus (II.), M. Popilius Laenas (II.) (dictator: C. Marcius Rutilus, plebejus).

399. 355. C. Sulpicius (III.), M. Valerius Poplicola (mindkettő patricius).

400. 354. M. Fabius Ambustus (III.) T. Quinctius Capitolinus (mindkettő patricius).

401. 353. C. Sulpicius (III.), M. Valerius Poplicola (II.) (dictator: T. Manlius Torquatus).

402. 352. P. Valerius Poplicola, C. Marcius Rutilus (II.) (Dictator: C. Julius Julius).

403. 351. C. Sulpicius (V.), T. Quinctius Capitolinus (II.) (dictator: M. Fabius Ambustus).

404. 350. M. Popilius Laenas (III.), L. Cornelius Scipio (dictator: L. Furius Camillus).

405. 349. L. Furius Camillus, Appius Claudius Crassius (dictator: T. Manlius Torquatus).

406. 348. M. Popilius Laenas (IV.), M. Valerius Corvus (dictator: C. Claudius Crassinus. Szerződés Róma és Carthago között).

407. 347. C. Platius Hypsaeus, T. Manlius Torquatus.

408. 346. M. Valerius Corvus (II.), C. Paetilius Libo.

409. 345. M. Fabius Dorsus, Serv. Sulpicius Rufus (dictator: L. Furius Camillus).

410. 344. C. Marcius Rutilus (III.), T. Manlius Torquatus (II.) (dictator: L. Valerius Poplicola).

411. 343. M. Valerius Corvus (III.), A. Cornelius Cossus (I. samnita háború kitörése).

412. 342. Q. Servilius Ahala, C. Marcius Rutilus (IV.) (dictator: M. Valerius Corvus).

413. 341. C. Plautius Hypsaeus (II.), L. Aemilius Mamercinus.

414. 340. T. Manlius Torquatus (III.), P. Decius Mus (latin háború kezdete).

415. 339. T. Aemilius Mamercinus, Q. Publilius Philo (leges Publiliae).

416. 338. L. Furius Camillus. C. Maenius (Latium meghódítása).

417. 337. P. Aelius Paetus, C. Sulpicius Longus (dictator: C. Claudius Crassinus. Első plebejus praetor: Q. Publilius Philo.)

418. 336. L. Papirius Crassus, Kaeso Duilius.

419. 335. M. Valerius Corvus (IV.), M. Atilius Regulus (dictator: L. Aemilius Mamercinus).

420. 334. T. Veturius Calvinus, Sp. Postumius Albinus (dictator: P. Corn. Rufinus).

421. 333. L. Papirius Cursor, C. Paetilius Libo.

422. 332. A. Cornelius Cossus (II.), Cn. Domitius Calvinus (dictator: M. Papirius Crassus. Epirusi Alexander Dél Italiában).

423. 331. C. Valerius Flaccus, M. Claudius Marcellus (dictator: Cn. Quinctilius Varus).

424. 330. L. Papirius Crassus (II.), L. Plautius Venno.

425. 329. L. Aemilius Mamercinus (II.), C. Plautius Decimus.

426. 328. C. Plautius (II.), P. Cornelius Scipio (dictator: M. Claudius Marcellus).

427. 327. L. Cornelius Lentulus, Q. Publilius Philo (II.) (dictator: M. Cladius Marcellus).

428. 326. C. Paetilius Libo (II.), L. Papirius Mugillanus (a II. samnita háború kitörése).

429. 325. L. Furius Camillus (II.), D. Junius Brutus (dictator: L. Papirius Cursor).

430. 324. Dictator: L. Papirius Cursor.

431. 323. C. Sulpicius Longus (II.), Q. Aulius.

432. 322. L. Fulvius Curvus, Q. Fabius.

433. 321. T. Veturius Calvinus (II.), Sp. Postumius Albinus (II.) (dictator; Q. Fabius Ambustus. A caudiumi vereség).

434. 320. L. Papirius Cursor (II.), Q. Publilius Philo (III.) (dictator: C. Maenius).

435. 319. L. Papirius Cursor (III.),Q. Aulius (II.)

436. 318. L. Plautius Venno, M. Fossius.

437. 317. Q. Aemilius Barbula, C. Junius Brutus.

438. 316. Sp. Nautius, M. Popilius Laenas (dictator: L. Aemilius Mamercinus).

439. 315. L. Papirius Cursor (IV.), Q. Publilius Philo (IV.),

440. 314. M. Paetilius Libo, C. Sulpicius Longus (III.).

441. 313. L. Papirius Cursor (V.), C. Junius Brutus (II.) (dictator: C. Paetilius Libo).

442. 312. M. Valerius Maximus, P. Decius Mus (dictator: C. Sulpicius Longus. Censor: Appius Claudius).

443. 311. C. Junius Brutus (III.), Q. Aemilius Barbula (II.).

444. 310. Q. Fabius (II.), C. Marcius Rutilus.

445. 309. Consulok nem választattak (dictator: L. Papirius Cursor).

446. 308. P. Decius Mus (II.), Q. Fabius (III.).

447. 307. Appius Claudius Caecus, L. Volumnius Flamma.

448. 306. Q. Marcius Tremulus, P. Cornelius Arvinat (dictator: P. Cornelius Scipio).

449. 305. L. Posumius Megellus, T. Minucius Augurinus.

450. 304. P. Sempronius Sophus, P. Sulpicius (békekötés a samnitákkal).

451. 303. Servius Cornelius Lentulus, L. Genucius.

452. 302. M. Livius Denter, M. Aemilius Paullus (dictator: C. Junius Brutus).

453. 301. Consulok nem választattak (dictatorok: Q. Fabius Maximus, M. Valerius Corvus).

454. 300. Q. Appulejus Pansa, M. Valerius Corvus (V.) (lex Ogulnia).

455. 299. M. Fulvius, T. Manlius Torquatus. Suffectus: M. Valerius Corvus (VI.).

456. 298. L. Cornelius Scipio, Cn. Fulvius (a II. samnita háború kitörése).

457. 297. Q. Fabius Maximus (IV.), P. Decius Mus (III.).

458. 296. Appius Claudius Caecus (II.), L. Volumnius Flamma (II.).

459. 295. Q. Fabius Maximus (V.), P. Decius Mus (IV.) (a sentinumi csata).

460. 294. L. Postumius (II.), M. Atilus Regulus.

461. 293. L. Papirius Cursor, Sp. Carvilius.

462. 292. Q. Fabius Gurges, D. Junius Brutus.

463. 291. L. Postumius (III.), C. Junius Brutus.

464. 290. M. Curius Dentatus, P. Cornelius Rufinus (békekötés a samnitákkal).

465. 289. M. Valerius Corvinus, Q. Caedicius Noctua.

466. 288. Q. Marcius Tremulus (II.), P. Cornelius Scipio Barbatus.

467. 287. M. Claudius Marcellus, C. Nautius Rutilus (dictator: Q. Hortensius, lex Hortensia).

468. 286. M. Valerius Potitus, C. Aelius Paetus.

469. 285. C. Claudius Caenina, M. Aemilius Lepidus.

470. 284. C. Servilius Tucca, L. Caecilius Metellus.

471. 283. P. Cornelius Dolabella, Cn. Domitius Calvinus.

472. 282. C. Fabricius Luscinus, Q. Aemilius Papus.

473. 281. L. Aemilius Barbula, Q. Marcius Philippus (Pyrrhus átkel Italiába).

474. 280. P. Valerius Laevinus, Tib. Coruncanius.

475. 279. P. Sulpicius, P. Decius Mus (ujabb szerződés Carthagóval).

476. 278. C. Fabricius Luscinus (II.), Q. Aemilius Papus (Pyrrhus átkel Siciliába).

477. 277. P. Cornelius Rufinus (II.), C. Junius Brutus (II.).

478. 276. Q. Fabius Gurges (II.), C. Genucius.

479. 275. M.’ Curius Dentatus (II.), L. Cornelius Lentulus (Pyrrhus veresége Beneventum mellett).

480. 274. M.’ Curius Dentatus (III.), Serv. Cornelius Merenda.

481. 273. C. Fabricius Luscinius (III.), C. Claudius Caenina (II.).

482. 272. L. Papirius Cursor (II.), Sp. Carvilius (II.) (Tarentum bevétele).

483. 271. C. Quinctius Claudus, L. Genucius.

484. 270. C. Genucius, Q. Cornelius Blasio (Rhegium bevétele).

485. 269. Q. Ogulnius Gallus, C. Fabius Pictor.

486. 268. P. Sempronius Sophus, Appius Claudius Rufus.

487. 267. M. Atilius Regulus, L. Julius Libo.

488. 266. D. Junius Pera, Numerius Fabius Pictor.

489. 265. Q. Fabius Gurges (III.), L. Manlius.

490. 264. Appius Claudius Caudex, M. Fulvius Flaccus (az I. pún háború kitörése).

491. 263. M. Valerius Maximus, M. Otacilius Crassus.

492. 262. L. Postumius, Q. Mamilius Vitulus.

493. 261. L. Valerius Flaccus, T. Otacilius Crassus.

494. 260. Cn. Corn. Scipio Asina, C. Duilius (mylaei győzelem).

495. 259. L. Cornelius Scipio, C. Aquilius Florus.

496. 258. A. Atilius Calatinus, C. Sulpicius Paterculus.

497. 257. C. Atilius Regulus, Cn. Cornelius Blasio (dictator: Q. Ogulnius Gallus).

498. 256. L. Manlius Vulso, Q. Caedicius. Sufectus: M. Atilius Regulus (II.).

499. 255. Ser. Fulvius Nobilior, M. Aemilius Paullus (Regulus fogságba kerül).

500. 254. Cn. Corn. Scipio Asina (II.), A. Atilius Calatinus (II.).

501. 253. Cn. Servilius Caepio, C. Sempronius Blaesus.

502. 252. C. Aurelius Cotta, P. Servilius Geminus.

503. 251. L. Caecilius Metellus, C. Furius Pacilus.

504. 250. C. Atilius Regulus (II.), L. Manlius Vulso (II.).

505. 249. P. Claudius Pulcher, L. Junius Pullus.

506. 248. C. Aurelius Cotta (II.), P. Servilius Geminus (II.).

507. 247. L. Caecilius Metellus (II.), Numerius Fabius Buteo.

508. 246. M. Otacilius Crassus (II.), M. Fabius Licinus (dictator: Tib. Coruncanius).

509. 245. M. Fabius Buteo, C. Atilius Bulbus.

510. 244. A. Manlius Torquatus, C. Sempronius Blaesus (II.).

511. 243. C. Fundanius, C. Sulpicius Gallus.

512. 242. C. Lutatius Catulus, A. Postumius Albinus.

513. 241. A. Manlius Torquatus (II.), Q. Lutatius Catulus (az I. pún háború vége. Sicilia római provincia lett).

514. 240. C. Claudius Centho, M. Sempronius Tuditanus (Livius Andronicus először rendez drámai előadást Rómában).

515. 239. C. Mamilius Turrinus, Q. Valerius Falto (Ennius születése).

516. 238. T. Sempronius Gracchus, P. Valerius Falto.

517. 237. L. Cornelius Lentulus Candinus, Q. Fulvius Flaccus.

518. 236. P. Cornelius Lentulus Candinus, C. Licinius Varus (Hamilcar elfoglalja Hispania déli részét).

519. 235. T. Manlius Torquatus, C. Atilius Bulbus (II.) (Janus templomának bezárása).

520. 234. L. Postumius Albinus, Sp. Carvilius Maximus (M. Porcius Cato születése).

521. 233. Q. Fabius Maximus, M. Pomponius Matho.

522. 232. M. Aemilius Lepidus, M. Publicius Malleolus.

523. 231. M. Pomponius Matho (II.), C. Papirius Maso (dictator: C. Dulius).

524. 230. M. Aemilius Barbula, M. Junius Pera.

525. 229. L. Postumius Albinus (II.), Cn. Fulvius Centumalus (illyriai háború).

526. 228. Sp. Carvilius Maximus (II.), Q. Fabius Maximus (II.).

527. 227. P. Valerius Flaccus, M. Atilius Regulus.

528. 226. M. Valerius Messala, L. Apustius Fullo.

529. 225. L. Aemilius Papus, C. Atilius Regulus (gallus háború).

530. 224. T. Manlius Torquatus, Q. Fulvius Flaccus (II.) (dictator: L. Caecilius Metellus).

531. 233. C. Flaminius, P. Furius Philus.

532. 222. Cn. Corn. Scipio Calvus, M. Claudius Marcellus (Gallia Cisalpina meghódítása befejeződik).

533. 211. P. Corn. Scipio Asina, M. Minucius Rufus (Hannibal fővezér lesz Hispaniában).

534. 220. L. Veturius, C. Lutatius Catulus.

535. 219. M. Livius Salinator, I. Aemilius Paulus (II. illyriai háború. Hannibal elfoglalja Saguntumot).

536. 218. P. Cornelius Scipio, Tib. Sempronius Longus (II. pún háború kezdete).

537. 217. Cn. Servilius Geminus, C. Flaminius (II.). Suffectus: M. Atilius Regulus (dictator: Q. Fabius Maximus. A trasimenusi csata).

538. 216. L. Aemilius Paullus (II.), C. Terentius Varro (dictator: M. Junius Pera. A cannaei csata).

539. 215. Tib. Sempronius Gracchus, L. Postumius Albinus (III.), Suffecti: M. Claudius Marcellus (II.), Q. Fabius Maximus (III.).

540. 214. Qu. Fabius Maximus (IV.), M. Claudius Marcellus (III.).

541. 213. Q. Fabius Maximus (V.), Tib. Sempronius Gracchus (II.) (dictator: Claudius Centho).

542. 212. Appius Claudius Pulcher, Q. Fulvius Flaccus (III.).

543. 211. P. Sulpicius Galba, Cn. Fulvius Centimalus.

544. 210. M. Valerius Laevinus, M. Claudius Marcellus (IV.) (dictator: Q. Fulvius Flaccus).

545. 209. Q. Fabius Maximus (V.), Q. Fulvinus Flaccus (IV.)

546. 208. M. Claudius Marcellus (V.), T. Quinctius Crispinus (dictator: Q. Manlius Torquatus. A consulok elesnek Hannibal ellen).

547. 207. C. Claudius Nero, M. Livius Salinator (II.) (dictator: M. Livius Salinator. A metaurusi csata).

548. 206. Q. Caecilius Metellus, L. Veturius Philo.

549. 205. P. Cornelius Scipio, P. Licinius Crassus Dives (dictator: Q. Caecilius Metellus. Scipio átkel Africába).

550. 204. M. Cornelius Cethegus, P. Sempronius Tuditianus.

551. 203. Cn. Servilius Caepio, C. Servilius Geminus (dictator: P. Sulpicius Galba. Hannibal visszatér Africába).

552. 202. M. Servilius Geminus, Tib. Claudius Nero (dictator: C. Servilius Geminus. A zamai csata).

553. 201. Cn. Cornelius Lentulus, P. Aelius Paetus (békekötés Charthagóval).

554. 200. P. Sulpicius Galba, C. Aurelius Cotta (háború V. Philippus ellen).

555. 199. L. Cornelius Lentulus, P. Wilius Tappulus.

556. 198. T. Quinctius Flaminicus, Sextur Aelius Paetus.

557. 197. C. Cornelius Cethegus, Q. Minucius Rufus.

558. 196. L. Furius Purpureo, M. Claudius Marcellus (Flamininus fölszabadítja Hellast).

559. 195. M. Porcius Cato, L. Valerius Flaccus.

560. 194. P. Cornelius Scipio Africanus (II.), T. Sempronius Longus.

561. 193. L. Cornelius Merula, Q. Minucius Thermus.

562. 192. L. Quinctius Flamininus, Cn. Domitius Ahenobarbus.

563. 191. M’ Acilius Glabrio, P. Cornelius Scipio Nasica (háború III. Antiochus ellen).

564. 190. L. Cornelius Scipio Asiaticus, C. Laelius (a magnesiai csata).

565. 189. C. Manius Vulso, M. Fulvius Nobilior.

566. 188. C. Livius Salinator, M. Valerius Messala.

567. 187. M. Aemilius Lepidus, C. Flaminius.

568. 186. Sp. Postumius Albinus, Q. Marcius Philippus (senatus consultum de Bacchanalibus).

569. 185. Appius Claudius Pulcher, M. Sempronius Tuditanus.

570. 184. P. Claudius Pulcher, L. Porcius Licinus (censor: M. Porcius Cato).

571. 183. Q. Fabius Labeo, M. Claudius Marcellus (Hannibal, Scipio Africanus és Philopoemen halála).

572. 182. L. Aemilius Paullus, M. Baebius Tamphilus.

573. 181. M. Baebius Tamphilus (II.), P. Cornelius Cethegus.

574. 180. L. Postumius Albinus, C. Calpurnius Piso. Suffectus: Q. Fulvius Flaccus (lex Villia).

575. 179. L. Manlius Acidinus, Q. Fulvius Flaccus.

576. 178. M. Junius Brutus, A. Manlius Vulso.

577. 177. C. Claudius Pulcher, Tib. Sempronius Gracchus.

578. 176. Cn. Corn. Scipio Hispalus, Q. Petillius Spurinus.

579. 175. P. Mucius Scaevola, M. Aemilius Lepidus.

580. 174. Sp. Postumis Albinus, Q. Mucius Scaeovla.

581. 173. L. Postumius Albinus, M. Popilius Laenas.

582. 172. C. Popilius Laenas, P. Aelius Ligus (a macedoniai háború kezdete).

583. 171. P. Licinius Crassus, C. Cassius Longinus.

584. 170. A. Hostilius Mancinus, A. Atilius Serranus.

585. 169. Q. Marcius Philippus (II.), Cn. Servilius Caepio.

586. 168. L. Aemilius Paullus (II.), C. Licinius Crassus (Perseus király elfogatása és halála).

587. 167. Q. Aelius Paetus, M. Junius Pennus.

588. 166. C. Sulpicius Galba, M. Claudius Marcellus.

589. 165. T. Manlius Torquatus, Cn. Octavius.

590. 164. A Manlius Torquatus, Q. Cassius Longinus.

591. 163. Tib. Sempronius Gracchus (II.), M. Juventius.

592. 162. P. Cornelius Scipio Nasica, Cn. Domitius Ahenobarbus.

593. 161. M. Valerius Messala, C. Fannius Strabo.

594. 160. L. Anicius Gallus, M. Cornelius Cethegus.

595. 159. Cn. Cornelius Dolabella, M. Fulvius Nobilior.

596. 158. M. Aemilius Lepidus, C. Popilius Laepas (II.).

597. 157. Sextus Julius Caesar, L. Aurelius Orestes.

598. 156. L. Cornelius Lentulus, C. Marcius Figulus.

599. 155. P. Cornelius Scipio Nasica (II.), M. Claudius Marcellus (II.).

600. 154. Q. Opimius, L. Postumius Albinus.

601. 153. Q. Fulvius Nobilior, T. Annius Luscus.

602. 152. M. Claudius Marcellus (III.), L. Valerius Flaccus.

603. 151. L. Licinius Lucullus, A. Postumius Albinus.

604. 150. T. Quinctius Flamininus, M.’ Acilius Balbus.

605. 149. L. Marcius Censorinus, M.’ Manlius Nepos (Cato halála. A III. pún háború kezdete).

606. 148. Sp. Postumius Albinus, L. Calpurnius Piso.

607. 147. P. Cornelius Scipio Aemilianus, C. Livius Drusus.

608. 146. Cn. Cornelius Lentulus, L. Mummius Achaicus (Carthago elpusztítása. Achaiai háború).

609. 145. Q. Fabius Aemilianus, L. Hostilius Mancinus (háború Viriathus és a lusitanusok ellen).

610. 144. Servius Sulpicius Galba, I. Aurelis Cotta.

611. 143. Appius Claudius Pulcher, Q. Caecilius Metellus (a numantiai háború kezdete).

612. 142. L. Caecilius Metellus Calvus, Q. Fabius Servilianus.

613. 141. Cn. Servilius Caepio, Q. Pompejus.

614. 140. C. Laelius Sapiens, Q. Servilius Caepio.

615. 139. Cn. Calpurnius Piso, M. Popillus Laenas (Virithus halála).

616. 138. P. Cornelius Scipio Nasica, D. Junius Brutus.

617. 137. M. Aemilius Lepidus Torcina, C. Hostilius Mancinus.

618. 136. L. Furius Philus, Sextus Atilius Serranus.

619. 135. Servius Fulvius Flaccus, Q. Calpurnius Piso.

620. 134. P. Cornelius Scipio Aemilianus (II.), C. Fulvius Flaccus.

621. 133. P. Mucius Scaevola, L. Calpurnius Piso Frugi (Numantia bevétele. Tiberius Gracchus néptribunus halála).

622. 132. P. Popilius Laenas, P. Rupilius.

623. 131. P. Licinius Crassus, L. Valerius Flaccus.

624. 130. C. Claudius Lentulus Pulcher, M. Perpenna.

625. 129. C. Sempronius Tuditanus, M.’ Aquilius (Asia provincia szervezése. Scipio Aemilianus halála).

626. 128. Cn. Octavius, T. Annius Rufus.

627. 127. L. Cassius Longinus, L. Cornelius Cinna.

628. 126. M. Aemilius Lepidus, L. Aurelius Orestes.

629. 125. M. Plautius Hypsaeus, M. Fulvius Flaccus.

630. 124. C. Cassius Longinus, C. Sextius Calvinus.

631. 123. Q. Caecilius Metellus, T. Quinctius Flamininus (C. Gracchus néptribunus reformjai).

632. 122. Cn. Domitius Ahenobarbus, C. Fannius Strabo.

633. 121. L. Opimius, Q. Fabius Maximus (C. Gracchus halála. Gallia Narbonensis provincia szervezése).

634. 120. P. Manlius Nepos, C. Papirius Carbo.

635. 119. L. Caecilius Metellus, L. Aurelius Cotta.

636. 118. M. Porcius Cato, Q. Marcius Rex.

637. 117. L. Caecilius Metellus, Q. Mucius Scaevola.

638. 116. C. Licinius Geta, Q. Fabius Maximus Eburnus.

639. 115. M. Aemilius Scaurus, M. Caecilius Metellus.

640. 114. M. Acilius Balbus, C. Porcius Cato.

641. 113. C. Caecilius Metellus, Cn. Papirius Carbo (háború a cimberek és teutonusok ellen).

642. 112. M. Livius Drusus, L. Calpurnius Piso (hadüzenet Jugurthának).

643. 111. P. Cornelius Scipio Nasica, L. Calpurnius Bestia.

644. 110. M. Minucius Rufus, Sp. Postumius Albinus.

645. 109. Q. Caecilius Metellus, M. Junius Silanus.

646. 108. Servius Sulpicius Galba, L. Hortensius.

647. 107. L. Cassius Longinus, C. Marius.

648. 106. C. Atilius Serranus, Q. Servilius Caepio (Jugurtha elfogatása. Cicero és Pompejus születése).

649. 105. P. Rutilius Rufus, Cn. Manlius Maximus (a cimberek győzelme Arausio mellett).

650. 104. C. Marius (II.), C. Flavius Fimbria.

651. 103. C. Marius (III.), L. Aurelius Cotta.

652. 102. C. Marius (IV.), Q. Lutatius Catulus (Marius győzelme Aquae Sextiae mellett. C. Julius Caesar születése).

653. 101. C. Marius (V.), M.’. Aquilius (a cimberek veresége a Vercellae mellett vívott csatában).

654. 100. C. Marius (VI.), L. Valerius Flaccus (L. Appulejus Saturninus néptribunus izgatásai).

655. 99. M. Antonius, A. Postumius Albinus.

656. 98. Q. Caecillus Metellus Nepos, T. Didius.

657. 97. Cn. Coernelius Lentulus, P. Licinius Crassus.

658. 96. Cn. Domitius Ahenobarbus, C. Cassius Longinus.

659. 95. L. Licinius Crassus, Q. Mucius Scaevola (Lucretius Carus születése).

660. 94. C. Caelius Caldus, L. Domitius Athenobarbus.

661. 93. C. Valerius Flaccus, M. Herennius.

662. 92. C. Claudius Pulcher, M. Perpenna.

663. 91. L. Marcius Philippus, Sextus Julius Caesar (M. Livius Drusus néptribunus halála. A szövetséges v. marsus háború kitörése).

664. 90. L. Julius Caesar, P. Rutilius Lupus (a polgárjog kiterjesztése az italiakra).

665. 89. Cn. Pompejus Strabo, L. Porcius Cato.

666. 88. L. Cornelius Sulla, Q. Pompejus Rufus (a szövetséges háború vége. A polgárháború kitörése).

667. 87. On. Octavius, L. Cornelius Cinna (Sulla hadat vezet Mithridates ellen. Marius és Cinna Romában).

668. 86. C. Marius (CII.), L. Cornelius (Cinna (II.), Suffectus: L. Valerius Flaccus (Marius halála).

669. 85. L. Coernelius Cinna (III.l), Cn. Papirius Carbo.

670. 84. Cn. Papirius Carbo (II.), L. Cornelius Cinna (IV.) (Cinna halála, Sulla békét köt Mithridatesszel).

671. 83. L. Cornelius Scipio, c. Norbanus Balbus (Sulla visszatér Romába).

672. 82. Cn. Papirius Carbo (III.), C. Marius (dictator: L. Cornelius Sulla).

673. 81. M. Tullius Decula, Cn. Cornelius Dolabella (dictator: L. Cornelius Sulla, Leges Corneliae.)

674. 80. L. Cornelius Sulla (II.), Q. Caecilius Metellus Pius (dictator: L. Cornelius Sulla. Sertorius Hispaniában).

675. 79. P. Servilius Vatia, Appius Claudius Pulcher.

676. 78. M. Aemilius Lepidus, Q. Lutatius Catulus (Sulla halála).

677. 77. D. Junius Brutus, Mamercus Aemilius Lepidus Livianus (az ifjú Pompejus Sertorius ellen vonul).

678. 76. Cn. Octavius, C. Scribonius Curio.

679. 75. L. Octavius, C. Aurelius Cotta (Cicero mint quaestor Siciliában).

680. 74. L. Licinus Lucullus, M. Aurelius Cotta.

681. 73. M. Terentius Varro, C. Cassius Varrus (Lucullus győzelme Mithridatesen. Spartacus lázadása).

682. 72. L. Gellius Poplicola, Cn. Cornelius Lentulus.

683. 71. P. Cornelius Lentulus, Cn. Aufidius Orestes (Crassus legyőzi Spartacust).

684. 70. Cn. Pompejus Magnus, M. Licinius Crassus Dives (lex Aurelia. A Verres-féle pör. Vergilius születése).

685. 69. Q. Hortensius Hortalus, Q. Caecilius Metellus.

686. 68. L. Caecilius Metellus, Q. Marcius Rex.

687. 67. C. Calpurnius Piso, M.’ Acilius Glabrio (lex Gabinia).

688. 66. M. Aemilius Lepidus, L. Volcatius Tullus (lex Manilia).

689. 65. L. Aurelius Cotta, L. Manlius Torquatus (Horatius születése).

690. 64. L. Julius Caesar, C. Marcius Figulus.

691. 63. M. Tullius Cicero, C. Antonius (Catilina összeesküvése. Augustus születése).

692. 62. D. Junius Silanus, L. Licinius Murena.

693. 61. M. Pupius Piso, M. Valerius Messala (Pompejus visszatér Romába).

694. 60. L. Afranius, Q. Caecilius Metellus Celer (első triumviratus).

695. 59. C. Julius Caesar, M. Calpurnius Bibulus (leges Juliae. Livius születése).

696. 58. L. Calpurnius Piso, A. Gabinius (Cicero számüzetik. Caesar proconsul megkezdi galliai hódításait).

697. 57. P. Cornelius Lentulus Spinther, Q. Caecilius Metellus Nepos.

698. 56. Cn. Cornelius Lentulus Marclliinus, L. Marcius Philippus.

699. 55. Cn. Pompejus Magnus (II.), M. Licinius Crassus (II.).

700. 54. L. Domitius Athenobarbus, Appius Claudius Pulcher (Crassus a parthusok ellen vonul).

701. 53. Cn. Domitius Calvinus, M. Valerius Messala (Crassus halála).

702. 52. Cn. Pompejus Magnus (III. egyedül). Később társa: Q. Caecilius Metellus Pius (Vercingetorix lázadása. Alesiai csata).

703. 51. Servius Sulpicius Rufus, M. Claudius Marcellus (Gallia meghódításának befejezése).

704. 50. L. Aemilius Paullus, P. Claudius Marcellus.

705. 49. C. Claudius Marcellus, L. Cornelius Lentulus Crus (dictator: C. Julius Caesar. A polgárháború kitörése. Pompejus átkel Epirusba).

706. 48. C. Julius Caesar (II.), P. Servilius Isaricus (pharsalusi csata aug. 9-én. Pompejus halála).

707. 47. Q. Fufius Calenus, P. Vatinius (dictator: C. Julius Caesar. A zelai csata aug. 2-án).

708. 46. C. Julius Caesar (III.), M. Aemilius Lepidus (thapsusi csata).

709. 45. C. Julius Caesar (IV. egyedül). Később: Q. Fabius Maximus, C. Caninius Rebilus (dictator: C. Julius Caesar. Mundai csata).

710. 44. C. Julius Caesar (V.), M. Antonius. Suffectus: P. Cornelius Dolabella (Caesar halála. Octavianus föllépése).

711. 43. C. Vibius Pansa, A. Hirtius, C. Julius Caesar Octavianus. Suffecti: Q. Paedius, P. Ventidius (mutinai csata. II. triumviratus).

712. 42. L. Munacius Plancus, M. Aemilius Lepidus (II.) Philippi mellett vívott két csata).

713. 41. L. Antonius, P. Servilius Isauricus (II.) (Antonius és Cloeopatra szövetsége).

714. 40. Cn. Domitius Calvinius, C. Asinius Pollio. Suffecti: C. Cornelius Balbus, P. Canidius Crassus.

715. 39. L. Marcius Censorinus, C. Calvisius Sabinus.

716. 38. Appius Claudius Pulcher, C. Norbanus Flaccus (a siciliai háború kezdete).

717. 37. M. Vipsanius Agrippa, L. Caninius Gallus, Suffectus: T. Statilius Taurus.

718. 36. L. Gellius Poplicola, M. Coccejus Nerva. Suffectus: L. Manuacius Plancus (II.) (Agrippa győzelme Naulochusnál).

719. 35. L. Cornificius, Sextus Pompejus Nepos.

720. 34. L. Scribonius Libo, M. Antonius (II.). Suffectus: L. Sempronius Atratinus.

721. 33. C. Julius Caesar Octavianus (II.). L. Volcatius Tullus. Suffectus: P. Autronius Paetus.

722. 32. Cn. Domitius Ahenobarbus, C. Sosius (Octavianus hadat izen Cleopatrának).

723. 31. C. Julius Caesar Octavianus (III.), M. Valerius Messala Corvinus (az actiumi csata sept. 2-án).

724. 30. C. Julius Caesar Octavianus (IV.), M. Licinius Crassus (Antonius és Cloeopatra halála. Aegyptus elfoglalása).

725. 29. C. Julius Caeasar Octavianus (V.), Sextus Appulejus (Janus templomának bezárása).

726. 28. C. Julius Caesar Octavianus (VI.), M. Vipsanius Agrippa (II.) (Octavianus censor és princeps senatus).

727. 27. C. Julius Caesar Octavianus Augustus (VII.), M. Vipsanius Agrippa (III.).

728. 26. Imperator Caesar Augustus (VIII. T. Statilius Taurus (II.).

729. 25. Imperator Caesar Augustus (IX.) M. Junius Silanus.

730. 24. Imperator Caesar Augustus (X.), C. Norbanus Flaccus.

730. 23. Imperator Caesar Augustus (XI.), Cn. Calpurnius Piso (Augustus örökös néptribunusszá lesz).

G. J.