TARTALOMC

Contractus

általában minden szerződés, szűkebb értelemben véve – ellentétben a pactummal – olyan szerződés, mely polgárjogilag kereset tárgya lehetett.

CS. JÓ.