TARTALOMC

Contubernium

a szó eredeti értelme szerint bodéban való együttlakást jelentett, ehhez képest az együttélésnek neve volt a rabszolgák, nemkülönben rabszolga és szabad ember között, kik törvényes házasságot nem köthettek. Contuberniumot alkottak az egy sátorban lakó katonák is, végre contuberniumnak nevezték azt a viszonyt, mely az előkelő ifjakat a hadvezérhez fűzte, kit a táborba azért követtek, hogy tanuljanak.

K. BÁ.