TARTALOMC

Coponii.

– 1. Titus,Tiburból való, később római polgárrá lett és alapítója lett egy plebejus nemzetségnek 150 körül Kr. e. Cic. Balb. 23, 53. – 2. L. Cop., 134-ben Kr. e. senator, ő írta alá a Johannes Hyrcanus zsidó fejedelemmel kötött szerződést. – 3. M. Cop., Cicero említi (Brut. 52, 194. de or. 1, 39, 180), 91 körül Kr. e. pöre volt M. Curiusszal. – 4. C. Cop., Crassus alatt 53-ban a Parthi ellen harczolt, és a carrhaei vereség után biztosítá a rómaiak visszavonulását. Plut. Crass. 27. 49-ben Pompejus pártjára állott, mialatt praetor volt (Cic. ad Att. 8, 12 A. 4. div. 1, 32, 68. Vell. Pat. 2, 83); parancsnoka volt Pompejus hajóhadának és a száműzetést később csak feleségének nagylelkű önfeláldozása révén kerülhette el. Nem sokkal az actiumi csata előtt még életben volt. Caes. b. c. 3. 5. App. b. c. 4, 40. Cic. ad Att. 8, 12, 4. – 5. Pompejus korabeli szobrász, l. Szobrászok, 5.

K. B.