TARTALOMC

Cornicularius

altiszt a római seregben, ki nevét a sisakjához erősített szarvakról kapta. A főtisztek mellé osztva, irodai teendőket végzett s végrehajtotta a büntetéseket. Rangban legfölül állott valamennyi altiszt között a helytartóé (consularis),a legatusé kevesebb volt s még kevesebb a tribunusé. Rendszerint azonban egynél többel rendelkezett minden főtiszt (officium corniculariorum CIL III 10437).

K. BÁ.