TARTALOMC

Cornuti.

– 1. Gajus, mint praetor 57-ben Kr. e. Cicerónak visszahívását elősegítette. Cicero második Catóként említi. Ad. Att. 1, 14, 6. – 2. M. Corn., praetor a szövetségesek háborújában (90), valószínűleg ő az, a ki szolgáinak ravaszságával menekült meg a haláltól. Plut. Mar. 43. App. b. c. 1, 73. – 3. M. Corn. valószínűleg az előbbinek fia, praetor urbanus 43-ban. Hirtius és Pansa consulok halála után, a mint Augustus közeledtének hírére katonái elpártoltak tőle, öngyilkos lett. App. b. c. 3, 92. – 4. L. Annaeus Corn., Kr. u. 20-ban Leptisben szül. Becsületessége és szabadságszeretete miatt Nero száműzte. Persiusnak barátja és tanácsadója, satiráinak éles hangját nem ritkán szelidebbé tette. Latin és görög nyelven írt rhetorikai és bölcseleti irataiból csupán a peri thV twn Jewn jusewV van meg; kiadta Osann, 1844. A Persiushoz való scholionok gyűjteménye valószínüleg nem tőle való. Ugyancsak az ő neve alatt vanank scholionok Juvenalishoz is.

SCH. A.