TARTALOMC

Cossaei

Kossaioi, az assyriai feliratokban Kuszszu, vad haramia nép az Elymaist és Mediát elválasztó hegységben; a perzsa királyokkal szemben is megóvta függetlenségét és csak N. Sándor bírta leigázni 324–3 telén. L. Cissia. Némely tudós (így Kiepert) az ó perzsa ékriatokban olvasható, Kusija nép nevét azonosítja a C.-vel. – Strab. 11, 522 sk. 16, 742 sk. Arr. an. 7, 15, 1. 23, 1. Pol. 5, 44. Diod. Sic. 17, 59. 111. 19, 19. Ptol. 6, 3, 3. Polyaen. 4, 3, 31. Spiegel, Altpers. Keilinschriften, 193.

P. K.