TARTALOMC

Costoboci

rabló nép Dacia északi határán (Ptol. 3, 5, 9. 8. 3), melyet Kr. u. 175 körül az astingusok elűznek lakóhelyeikről, mire a Costoboci rablóhadjáratra indulnak a római birodalom keleti felén át s eljutnak Phocisig, de már 176 táján segítség érkezik s a barbarokat Achaián és macedonián át visszakergetik s vezéröket Romába hurczolják. Minthogy Ammianus (12, 8, 42) úgy emlékezik meg róluk, mint helyben lakó néptörzsről, föl kell tenni, hogy vagy csak egy részök indult keletnek, vagy pedig hogy legyőzetve a maradék visszatért szülőföldjére. R. Heberdey, Der Einfall der Kostoboker in Greichenland. Arch. Epigr. Mitth. XIII (1890) 186–191.

K. BÁ.