TARTALOMC

Cotys

– I. KotuV, o. – 1. Thrax király 830 körül Kr. e., az athenaei Iphicrates apósa. Athenae polgára, mégis 361 körül, mivel az athenaeiek támogatták ellenségeit Thraciában, háborút viselt ellenük. 358-ban meggyilkolták. Kegyetlensége által hirhedtté vált a görög földön. – 2. Seuthes fia, a rómaiakat támogatta a macedoniai Perseus ellen, a ki mindamellett segítséget nyújtott neki, midőn a pergamumi Eumenes támadást intézett Thracia ellen. Liv. 42, 29 kk. 51 kk. – 3. Kr. e. 57-ben Piso proconsultól megvásárolta több thrax törzs követeinek a meggyilkoltatását s később Pompejus mellé állott Caesar ellenében. Cic. Pis. 34. Caes. b. c. 3, 4. – 4. Meghasonlásban élt nagybátyjával Rhescuporisszal, aki az Augustustól a két rokon közt megosztott országban egyedül akart uralkodni s ki C.-t hatalmába kerítvén, Tiberius fenyegetése ellenére meggyilkoltatta. Tac. ann. 2, 64. kk. Ov. ex. Pont. 2, 9. Dio Cass. 54, 34. – 5. Az előbbi fiát Caligula Thraciáért Kis Armeniával kárpótolta, miután egész Thraciát Rhymetalcesnek adta. Cass. Dio 59, 12. – II. KotuV h, l. Cotytto.

S. L.