TARTALOMC

Craterus

KrateroV. – 1. Orestisi Sándor fia, Amphoterus testvére, N. Sándor perzsa hadjárata alatt egyikét vezette a hathoplita (pezetairoi) hadosztálynak, majd pedig az indiai hadjáratban egy lovascsapatot vezényelt. N. Sándor a jeles hadvezért igen sokra becsülte, nagyon szerette s kiváltképen olyan feladatokra küldte ki, melyeket önállósággal kellett végezni. Az Indiából való visszavonuláskor ő vezette a szárazföldön visszatérő hadakat. Diod. Sic. 17, 57. 114. Arr. 1, 14. 6, 27. 7, 4. Miután e hadjárat fáradalmai következtében beteg lett, azt a rendeletet kapta (324), hogy a veteranusokat vezesse haza és Antipater helyett Macedoniát kormányozza (Arr. 7, 12, 4); Sándor halálának hírére azonban Előázsiában állapodott meg. Majd Antipaterrel egyetértve igyekezett egyelőre az európai tartományokat a királyi ház számára megtartani, e végett segítséget vitt Antipaternek a lamiai háborúban és Cranonnál harczolt a görögök ellen 322-ben. Második nejéül Philát, Antipater leányát vevén el, apósával együtt harczolt Perdiccas (321) és Eumenes ellen. Utóbbival szemben Cappadociában hadakozva elesett. Eumenes őszintén fájlalva régi bajtársa halálát, az elesettnek fényes temetési szertartást rendezett és hamvait Macedoniába küldötte. Ne. Eum. Diod. Sic. 18, 29 k. – 2. Előbbi fia, tudós gyűjtő, ki az athenaei Metroonban őrzött eredeti okmányokból egy Yhjismatwn sunagwgh-t szerkesztett, mely legkevesebb 9 könyvből állott. Töredékeit Meineke gyüjtötte össze (Stephan. Byz.-nál p. 714) és Cobet (Mnemosyne (nova series I. p. 97) javította. – 3. Orvos Romában, ki nagy hírnévvel bírt. Hor. sat. 2, 3, 161.

S. L.